Paradigm shift onder controle

Vermijd hoge kosten voor opzoeken en integreren van nieuwe technologie in marketing.

Discover

Neem contact met ons op

Notion technoloigies, sinds 2002 begeleiden en adviseren wij onze klanten.Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

demo

De volgende paradigma shift met Notion technologies?

Een paradigma verschuivingen (paradigm shift) vindt plaats in cycli.

De geschiedenis herhaalt zich en de technologie industrie is daarop geen uitzondering.
Bij het oprichten van Notion technologies in 2002 kwam je als marketeer van technologie producten en diensten al een heel eind met de P-mix.
Door mijn eerdere ervaringen in data migratie, data warehousing, business intelligence (BI), knowledge management(KM) en balanced scorecards besefte ik dat dit in een internationale context niet voldoende was. snellere beslissing Intussen konden veel van mijn klanten sneller beslissingen nemen dwars door de organisatie heen.
Plots werd het mogelijk om een doorsnede te maken van operationeel, over het tactische naar het strategische niveau. Daarbij kwam een droom van menig manager uit.
Als gevolg daarvan kwam het midden management steeds meer onder druk te staan.
Ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf werd Enterprise resource planning (ERP) binnen organisaties meer en meer gebruikt .
Dankzij customer relationship management(CRM) kon de klant centraal worden gepositioneerd.
Een plaats waar eerder het product stond. In diverse sectoren werd push marketing vervangen door pull marketing.

Read more

Paradigm shift sinds 2002

Na de millennium overgang ging het razendsnel

Na de millennium overgang werden de smartphones door verschillende bedrijven steeds verder uitgewerkt. In 2007 kwam Apple Inc. voor het eerst met de Iphone. Na het succes van de iPhone werd in 2008 de eerste telefoon met het Android-besturingssysteem geïntroduceerd.

Consumenten werden mondiger en online werd de norm. Een vreemde evolutie was dat men nu het gewone fysieke contact tussen merk en consument vanaf dan als offline ging bestempelen.

Het juiste inzicht

In deze paradigma shift heb ik Notion technologies verder richting gegeven. Door het juiste inzicht op basis van systeemdenken zag ik een duidelijke tendens zich aftekenen. Er bestond een verschil in de snelheid waarmee nieuwe technologie in Benelux en bij uitbreiding in West-Europa werd geïntroduceerd. Ik kon niet direct de oorzaak hiervan achterhalen, maar de tendens bleef bestaan.
Door Business development uit te voeren voor bedrijven uit Canada, USA, Israël en andere technologie hotspots ontdekte ik gaandeweg de oorzaak. Dit legde de verdere basis van mijn eigen methodologie.
Zowel aan de aanbodzijde als aan de aanvraag zijde werd mijn expertise gewaardeerd.

Was het een eenvoudig traject?

Dat is het zeker niet geweest, en dat zal het ook nooit worden. Wat ik wel kan zeggen is dat het inzicht dat je telkens moet verwerven en aanpassen intussen een automatisme is geworden.

Na 20 jaar zal Notion technologies nog geen belletje doen rinkelen buiten onze klantenkring. En dat willen we ook zo houden. Enkel via de partnerships en merken komen we onder de aandacht.

Een verhaal met moraal

Crossing the chasm

Paradigm shift sinds 2002

Na de millennium overgang ging het razendsnel

Na de millennium overgang werden de smartphones door verschillende bedrijven steeds verder uitgewerkt. In 2007 kwam Apple Inc. voor het eerst met de Iphone. Na het succes van de iPhone werd in 2008 de eerste telefoon met het Android-besturingssysteem geïntroduceerd.

Consumenten werden mondiger en online werd de norm. Een vreemde evolutie was dat men nu het gewone fysieke contact tussen merk en consument vanaf dan als offline ging bestempelen.

Het juiste inzicht

In deze paradigma shift heb ik Notion technologies verder richting gegeven. Door het juiste inzicht op basis van systeemdenken zag ik een duidelijke tendens zich aftekenen. Er bestond een verschil in de snelheid waarmee nieuwe technologie in Benelux en bij uitbreiding in West-Europa werd geïntroduceerd. Ik kon niet direct de oorzaak hiervan achterhalen, maar de tendens bleef bestaan.
Door Business development uit te voeren voor bedrijven uit Canada, USA, Israël en andere technologie hotspots ontdekte ik gaandeweg de oorzaak. Dit legde de verdere basis van mijn eigen methodologie.
Zowel aan de aanbodzijde als aan de aanvraag zijde werd mijn expertise gewaardeerd.

Was het een eenvoudig traject?

Dat is het zeker niet geweest, en dat zal het ook nooit worden. Wat ik wel kan zeggen is dat het inzicht dat je telkens moet verwerven en aanpassen intussen een automatisme is geworden.

Na 20 jaar zal Notion technologies nog geen belletje doen rinkelen buiten onze klantenkring. En dat willen we ook zo houden. Enkel via de partnerships en merken komen we onder de aandacht.

Een verhaal met moraal

Gartner hype cycle

Een handig instrument dat al jaren zorgt dat ik beter kan inschatten welke technologie zal doorbreken en welke niet.

Het is uiteraard geen glazen bol, maar een extra mechanisme om op wetenschappelijke basis bewijs te leveren van onze keuze.

Gartner Hype cycle

Technology Adoption lifecycle… crossing the chasm

Een model dat de evolutie van een product zeer overzichtelijk in beeld brengt is de “technology adoption lifecycle”.

We zoeken uitdrukkelijk naar bedrijven die op hun thuismarkt reeds een geslaagde introductie hebben gemaakt. Dit doen we op basis van enkele duidelijk uitgeschreven KPI’s.

In termen van het model heeft hun product reeds de “chasm” overgestoken.

Niettegenstaande het feit dat het een compleet model is, gebruiken wij het vooral om na te gaan waar het product zich bevind.

Crossing the chasm

Paradigm shift sinds 2002

Na de millennium overgang ging het razendsnel

Na de millennium overgang werden de smartphones door verschillende bedrijven steeds verder uitgewerkt. In 2007 kwam Apple Inc. voor het eerst met de Iphone. Na het succes van de iPhone werd in 2008 de eerste telefoon met het Android-besturingssysteem geïntroduceerd.

Consumenten werden mondiger en online werd de norm. Een vreemde evolutie was dat men nu het gewone fysieke contact tussen merk en consument vanaf dan als offline ging bestempelen.

Het juiste inzicht

In deze paradigma shift heb ik Notion technologies verder richting gegeven. Door het juiste inzicht op basis van systeemdenken zag ik een duidelijke tendens zich aftekenen. Er bestond een verschil in de snelheid waarmee nieuwe technologie in Benelux en bij uitbreiding in West-Europa werd geïntroduceerd. Ik kon niet direct de oorzaak hiervan achterhalen, maar de tendens bleef bestaan.
Door Business development uit te voeren voor bedrijven uit Canada, USA, Israël en andere technologie hotspots ontdekte ik gaandeweg de oorzaak. Dit legde de verdere basis van mijn eigen methodologie.
Zowel aan de aanbodzijde als aan de aanvraag zijde werd mijn expertise gewaardeerd.

Was het een eenvoudig traject?

Dat is het zeker niet geweest, en dat zal het ook nooit worden. Wat ik wel kan zeggen is dat het inzicht dat je telkens moet verwerven en aanpassen intussen een automatisme is geworden.

Na 20 jaar zal Notion technologies nog geen belletje doen rinkelen buiten onze klantenkring. En dat willen we ook zo houden. Enkel via de partnerships en merken komen we onder de aandacht.

Een verhaal met moraal

Gartner hype cycle

Een handig instrument dat al jaren zorgt dat ik beter kan inschatten welke technologie zal doorbreken en welke niet.

Het is uiteraard geen glazen bol, maar een extra mechanisme om op wetenschappelijke basis bewijs te leveren van onze keuze.

Gartner Hype cycle

Technology Adoption lifecycle… crossing the chasm

Een model dat de evolutie van een product zeer overzichtelijk in beeld brengt is de “technology adoption lifecycle”.

We zoeken uitdrukkelijk naar bedrijven die op hun thuismarkt reeds een geslaagde introductie hebben gemaakt. Dit doen we op basis van enkele duidelijk uitgeschreven KPI’s.

In termen van het model heeft hun product reeds de “chasm” overgestoken.

Niettegenstaande het feit dat het een compleet model is, gebruiken wij het vooral om na te gaan waar het product zich bevind.

Crossing the chasm

Paradigm shift sinds 2002

Na de millennium overgang ging het razend snel.

Gartner Hype cycle

Een handig instrument dat al jaren zorgt voor bewijs.

Crossing the chasm

Een model dat de evolutie van een product op een zeer overzichtelijke manier in beeld brengt.